Laten we samen de
wereld van morgen vormgeven

Sociaal engagement is in ons familiebedrijf vanzelfsprekend.

Samen kunnen we het tij keren naar een meer duurzame economie. Daarom steunen we verschillende milieu-initiatieven: van lokale acties tot wereldwijde campagnes van de Verenigde Naties. We steunen sociale projecten, pleiten voor eerlijke arbeidsomstandigheden en inspireren daarmee ook onze medewerkers tot verantwoord denken. En last but not least moedigen we ook andere bedrijven aan om duurzamer te handelen.

Milieubescherming begint voor onze deur

Al vele jaren ondersteunen we in heel Duitsland afvalinzamelingsacties met gratis afvalzakken. Bijvoorbeeld de campagne "Hamburg räumt auf!" direct in onze stad. Alleen al in 2019 werd meer dan 170 ton afval ingezameld op trottoirs, in parken en in het groen. Daarnaast bieden we belangrijk educatief werk en ondersteunen we mensen bij het correct sorteren van afval, dat voor ons waardevolle grondstoffen vormt. 

Duurzaamheid gaat ons allen aan

De keten van toegevoegde waarde van onze producten is lang. Om ervoor te zorgen dat ons duurzaam engagement op lange termijn rendeert, letten we er ook op of onze leveranciers en zakenpartners verantwoordelijk handelen. Van grondstofwinning tot levering eisen we dat zij bindende maatregelen nemen om het milieu te beschermen. Bovendien werven we partners voor gezamenlijke projecten en zetten we ons in voor klimaatbeschermingsnormen in de hele sector.