Alleen het beste gerecyclede materiaal voor onze producten

Bij DEISS kloppen zowel het milieu-evenwicht als de kwaliteit.

Recycling is al vele jaren standaard bij DEISS. Al meer dan 75% van onze producten bestaan uit gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen. Ongeveer 70 % kan na gebruik worden gerecycled of gecomposteerd. En er komen er steeds meer. 

Zo verhogen we geleidelijk het aandeel post-consumer-recycling, vooral uit de oranje container. Tegelijkertijd verbeteren we de kwaliteit van de kunststoffen en maken we ze met behulp van additieven steeds beter herbruikbaar. Op die manier kunnen we op elke afvalzak materiaal besparen - en u toch een constant hoge productkwaliteit garanderen. 

Duurzame kwaliteit is ons handelsmerk

DEISS-producten zijn overwegend gebaseerd op gerecyclede grondstoffen. Als de kwaliteit en de productveiligheid dat toelaten, verwerken we het hoogst mogelijke aandeel gerecyclede kunststoffen tot nieuwe folies. En we doen intensief onderzoek om de kwaliteit van de recyclaten verder te verbeteren en te waarborgen met zelf ontwikkelde verwerkingsmethoden. Op die manier kunnen we het aandeel gerecycled materiaal in onze producten steeds verder vergroten.

Onze innovatieve oplossing: hoogwaardige producten gemaakt van post-consumer recyclaat

Kunststoffen vormen een groot deel van het huishoudelijk afval. Ons doel is om zoveel mogelijk van dit afval te recyclen. Om dit te bereiken willen we het aandeel van huishoudelijk afval in onze producten vergroten. Maar de materialen zijn moeilijk te verwerken. Ze zijn meestal niet per soort gescheiden en doen als grondstof afbreuk aan de productkwaliteit. Met behulp van additieven zijn we echter in staat de kwaliteit van het materiaal te verbeteren, zodat we ook van post-consumer-afval weer hoogwaardige producten kunnen maken. 

Ontdek nu duurzame afvalzakken

FIRST PLUS PCR

RE:SOURCE