Noodzakelijk wordt duurzaam

Afvalzakken en vuilniszakken van polyetheen zijn onvervangbaar voor de professionele afvalverwerking. Daarom is het des te belangrijker dat we deze kunststoffen op verantwoorde wijze gebruiken en hun ecologische voetafdruk verkleinen. We ontwikkelen materialen die helpen om CO2 te besparen. We werken aan processen om het recyclingpercentage van onze producten te verhogen. En we sluiten materiaalkringlopen om de hoeveelheid afval blijvend te verminderen. Zo kunnen we van de "noodzakelijke" afvalzak de meest duurzame oplossing voor afvalverwerking maken. 

Ontzien van waardevolle hulpbronnen.
En ontzien. En ontzien.

Ons belangrijkste materiaal is gerecycled materiaal. Daarom zamelen we proces- en consumentenafval in, nemen we folie terug van onze klanten, winnen we kunststoffen terug uit restafval en verwerken we die tot nieuwe producten. Op die manier kunnen we het recyclingpercentage verder verhogen.  

Ons doel tot 2030: alle producten worden voor 100% gemaakt van gerecycled materiaal of hernieuwbare grondstoffen.

Meer informatie

CO2 besparen met slimme ideeën

Om de CO2-uitstoot te verminderen gebruiken we allerlei hefbomen: met behulp van innovatieve producten en materialen verleggen we technische grenzen en besparen we bijvoorbeeld 30% CO2 met DEISS PREMIUM PLUS afvalzakken - door minder materiaal te gebruiken en dezelfde hoge kwaliteit te behouden. We verbeteren ook onze bedrijfsprocessen, optimaliseren de verkoop en logistiek en ondersteunen diverse initiatieven om het milieu te beschermen.

Meer informatie

Kringlopen sluiten - afval verminderen

Een van onze belangrijkste initiatieven is het sluiten van materiaalkringlopen. Daarom doen we intensief onderzoek om onze wegwerpproducten - maar ook andere kunststoffen, bijvoorbeeld post-consumer-afval - terug te winnen voor productieprocessen en ze zo lang mogelijk in de keten van toegevoegde waarde te houden. Op die manier kunnen we het aandeel van nieuw materiaal verder verminderen en de hoeveelheid afval duurzaam verminderen.

Meer informatie

Ons doel: een duurzame samenleving

Duurzaam handelen slaagt alleen als we samenwerken. Daarom zetten we ons evenzeer in voor het milieu als voor onze medewerkers, onze klanten en de samenleving. We steunen internationale milieuprojecten en zetten ons in voor klimaatbescherming. We steunen talrijke initiatieven zoals de campagne "Hamburg räumt auf!". En we zetten ons in voor sociale kwesties, veilige werkomstandigheden en respectvolle omgang met elkaar

Meer informatie

Onze inzet loont

Door wereldwijd milieu-initiatieven te ondersteunen, zorgen we ervoor dat onze maatregelen effectief zijn. 

Zakken voor biologisch afbreekbaar afval DIN EN 13432 

DEISS is gecertificeerd volgens het certificeringsprogramma biologisch afbreekbare afvalzakken van composteerbare materialen DIN EN 13432.

EcoVadis

EcoVadis goulden medaille 2022-prijs voor duurzaamheid in de categorie fabricage van kunststofproducten.

ISO-certificering 14001

Als onderdeel van de SUND Group is DEISS gecertificeerd volgens de milieumanagementnorm DIN EN ISO 14001.